Diensten

Adviseren en ondersteunen in de keuze en de realisatie van bewegwijzering.

Bewegwijzeringsplan

  • Nieuw bewegwijzeringsplan:

     • adviseren
     • beoordelen
     • realisatie begeleiden in opdracht van de wegbeheerder

    

   Bewegwijzeringsplan opstellen:

     • doelen
     • routes
     • beschrijving bebording
     • bordontwerpen in CAD-systeem
     • opstellen knooppuntschetsen en specificatiesheets
rotonde Bromtol
Rotonde Bromtol
Route Schouwen

Schouwroute geautomatiseerd

Schouwen

Inventarisatie van wegobjecten in het veld op:

 • conditie, functionaliteit en veiligheid
 • te veel / te weinig
 • actualiteit in relatie tot bewegwijzeringsplan en wegstructuur
 • hergebruik
 • Adviseren over:
    • herstelwerkzaamheden
    • dienst verleningsovereenkomst (DVO met de NBd)
    • contacten met producenten en leveranciers van bewegwijzering
    • update NBd databank middels het Digitale Uitwisseling Formulier
 

Seminar Utilitaire bewegwijzering

Doelgroep:

   • wegbeheerders,
   • werfmedewerkers
   • plaatsingmedewerkers
   • technici die te maken hebben met bewegwijzering
   • geïnteresseerden

Groepsgrootte: minimaal 2 en maximaal 10 personen

Duur: 1 dag

Locatie: centraal of intern

  • Onderwerpen:
     • alle typen bewegwijzering
     • materiaalsoorten
     • CROW-richtlijnen
     • retroreflecterende folie
     • Eurocode-eisen

   Resultaat:

     • kennis en inzicht in bewegwijzering
     • overzicht van knelpunten in de hedendaagse bewegwijzering

Interesse: neem contact met ons op

 

Screenshot Registratie App Openbare Ruimte

Registratie App

 • Doelgroep: wegbeheerders en beheerders openbare ruimte

  Kenmerken:

    • is een tool op de smartphone
    • kan melding worden gemaakt over tekortkomingen in de openbare ruimte zoals bewegwijzering, verlichting, parkeerpaaltje enz. enz.
    • deze melding kan ter plaatse of achteraf worden ingevoerd
    • kernachtige input van enkele velden waarmee de ontvanger voldoende informatie heeft om een vervolgactie in te plannen
    • kan naar wens worden aangepast

  Nuttig omdat:

    • doorlooptijd wordt bespaard omdat alles digitaal verloopt
    • actuele tekortkomingen accuraat worden vastgelegd en automatisch verstuurd
    • er een periodieke rapportage wordt gemaakt
    • preventieve maatregelen worden voorgesteld

  Interesse: neem contact met ons op

Geautomatiseerd ontwerpen van bewegwijzeringsborden

Het geautomatiseerd in plaats van handmatig ontwerpen van bewegwijzeringsborden in een CAD-systeem is een nieuw product van EMBewegwijzering. Alle parameters, beschreven in de richtlijn CROW-322, worden automatisch toegepast. De soorten bewegwijzeringsborden zijn utilitaire bewegwijzering maar ook object bewegwijzering en toeristische bewegwijzering